Ured ovlaštenog arhitekta Dražen Lokmer

O nama

12-04-2012

Ured je upisan u Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja HKA, pod rednim brojem 705, (rješenje Republika Hrvatska, Hrvatska komora arhitekata, Klasa: UP/l-311-01/09-01/705, Urbroj: 505-09-1, Zagreb, 27. listopada 2009. godine). Ured je osnovan danom upisa, a s radom je započeo 16.10.2009. godine.

Dražen Lokmer, dipl. ing. arh. upisan je u Imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata pod rednim brojem 2502, s danom upisa 30.03.2000. godine, te je s te osnove stekao pravo na samostalno obavljanje poslova projektiranja i stručnog nadzora građenja.

U skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti dodijeljena je pripadajuća šifra djelatnosti, za samostalnu djelatnost arhitekata i inženjera u graditeljstvu:

71.11. Arhitektonske djelatnosti

71.12. Inženjerstvo te s njima povezano tehničko savjetovanje

Fotografija poslovnog prostora
Poslovni prostor: Bistrec 31, Lug S., HR-10432 Bregana