Ured ovlaštenog arhitekta Dražen Lokmer

Poveznice

12-04-2012

Katastar i zemljišne knjige

  • Katastar
    • središnja baza postojećih katastarskih podataka Republike Hrvatske
    • uvid u podatke moguć je putem broja katastarske čestice ili putem broja posjedovnog lista u odabranoj katastarskoj općini (podaci koji se vode u bazi službeni su katastarski podaci)
  • Gruntovnica
    • pregled zemljišnih knjiga
    • dohvat zemljišno-knjižnog uloška moguć je odabirom glavne knjige i unosom broja čestice ili broja zemljišnoknjižnog uloška

Propisi i ostalo