Ured ovlaštenog arhitekta Dražen Lokmer

Idejni projekt

12-04-2012

Idejni projekt je skup međusobno usklađenih nacrta i dokumenata struka koje sudjeluju u projektiranju, te je sastavni dio rješenja o uvjetima građenja ili lokacijske dozvole.

Idejnim projektom se daju osnovna oblikovno-funkcionalna i tehnička rješenja građevine, te smještaj građevine na građevnoj čestici.

Idejni projekt je potreban za dobivanje dozvole (Rješenja o uvjetima građenja) za građenje zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400²m, zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600m² i jednostavne građevine.

Nacrt iz idejnog projekta
Nacrt iz idejnog projekta (Horvatić-Pintarić)

Idejni projekt koji je sastavni dio lokacijske dozvole u skladu s kojom se izdaje građevinska dozvola osim osnovnog sadržaja (ovisno o složenosti i tehničkoj strukturi građevine), sadrži i idejno-tehničko-tehnološko rješenje u skladu s posebnim propisima o zaštiti okoliša.

Idejni projekt u skladu s kojim se izdaje rješenje o uvjetima građenja sadržava podatke za obračun komunalnog i vodnog doprinosa u skladu s posebnim propisima.

Idejni projekt zajedno s lokacijskom dozvolom ili rješenjem o uvjetima građenja dužan je investitor, odnosno njegov pravni slijednik trajno čuvati.