Ured ovlaštenog arhitekta Dražen Lokmer

Projekti

 

 

12-04-2012

Za bilo kakav zahvat u prostoru (gradnju ili dogradnju građevine) potrebno je ishoditi dozvolu od nadležnog tijela. Za to je potrebno sljedeće:

  1. pribaviti izvod iz prostornog plana u nadležnom uredu za prostorno uređenje,
  2. angažirati geodeta za izradu posebne geodetske podloge (koja služi kao podloga za izradu projektne dokumentacije) - geodet će ujedno pribaviti i svježu presliku iz katastarskog plana,
  3. angažirati arhitekta za izradu projektne dokumentacije, te
  4. prilikom predaje zahtjeva za dobivanje dozvole, dokazati vlasništvo nad česticom na kojoj se predviđa gradnja (izvodom iz gruntovnice ili kupoprodajnim ugovorom).

Projekti se razvrstavaju prema namjeni i razini razrade na:

Projekti mogu biti iznimno i u drugom primjerenom mjerilu.

Vrsta projekta koju je potrebno napraviti za ishođenje dozvola i gradnju, ovisi o veličini i namjeni građevine.

3D prikaz
3D prikaz iz projektne dokumentacije

Za građenje zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400²m, zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600m² i jednostavne građevine, za dobivanje dozvole potreban je idejni projekt, na osnovu kojeg se dobiva Rješenje o uvjetima građenja (dozvola za gradnju). Nakon dobivanja dozvole potrebno je izraditi i glavni projekt, na osnovu kojeg se građevina gradi (glavni projekt u ovom slučaju ne ide ni na kakva odobrenja, već služi za građenje, te kao podloga za izradu Završnog izvješća nadzornog inženjera, odnosno dobivanju uporabne dozvole). Također, dobro je napraviti i izvedbeni projekt, ali on po zakonu nije obaveza za manje složene građevine.